Na podstawie Uchwały Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Krakowie oraz Uchwały Nr 46/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie ogłasza się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego.

Nagrody przyznawane są:

  1. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  2. za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii:
    1. zawodnik,
    2. trener,
    3. osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r.

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r.
Regulamin
Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r.
Wniosek – kultura
Wniosek – sport