W czwartek 7 marca starosta krakowski Wojciech Pałka wraz z wójtem gminy Wielka Wieś Krzysztofem Wołosem otwarli nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt będzie działał w Szycach przy Placu Wspólnoty 2.

Wielka Wieś - NPP

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Krakowski od  1 stycznia 2019 r. realizuje zadanie  polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 11 punktach, których usytuowanie oraz harmonogram pracy od dnia 01.03.2019 r. przedstawia załączona tabela.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.