W środę 13 marca 2019 roku, starosta krakowski Wojciech Pałka i wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali w obecności członka Zarządu Powiatu Tadeusza Nabagło i dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Karola Papisza dwie ważne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale umowy. Pierwsza z nich dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, druga natomiast dotyczy termomodernizacji budynku.

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W wyniku przetargu nieograniczonego spośród sześciu złożonych ofert Starostwo Powiatowe wybrało ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe “ELTEX” T.R. – Tylus Roman. Złożona oferta opiewała na kwotę 970 470,00 zł brutto, termin realizacji zadania to 21 dni, gwarancja i rękojmia 120 miesięcy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi 18.03.2019 r., a ich zakończenie określa się na dzień 08.04.2019 r.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej to pierwszy etap prac remontowo-budowlanych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Do szkoły uczęszcza dużo uczniów, ważne jest więc zatem, by mieli oni odpowiednie warunki do nauki. Celem inwestycji jest też poprawa efektywności energetycznej budynku. Dzięki nowym oknom szkoła zredukuje utratę ciepła, co w efekcie z pewnością przełoży się także na niższe rachunki za ogrzewanie. Wymiana stolarki okiennej to duże przedsięwzięcie, jesteśmy przekonani, że nowe, szczelne okna, umożliwią obsługę bezawaryjną przez długie lata eksploatacji.

Zakres zadania obejmie całą stolarkę zewnętrzna okienną i drzwiową. Wszystkie parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne pozostaną zdemontowane i zastąpione nowymi.

 

Termomodernizacja budynku

W wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, spośród pięciu złożonych ofert Starostwo Powiatowe wybrało ofertę firmy: Zakład Remontowo Budowlany Józef Smyda. Złożona oferta opiewała na kwotę 1 439 100,00 zł brutto, termin realizacji zadania to 120 dni, gwarancja i rękojmia 120 miesięcy. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić 3 czerwca, a ich zakończenie planuje się na dzień 1 października.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja energetyczna polegająca na dociepleniu budynku użyteczności publicznej, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Powyższe zadanie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, które przyczyni się do zredukowania kosztów ogrzewania i znacznej poprawy użytkowania szkoły. Wykonana termomodernizacja budynku szkoły będzie miała także odzwierciedlenie w zmniejszeniu kosztów utrzymania obiektu.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu następujących prac: docieplenie połaci dachowej wełną mineralną wraz z dociepleniem kominów. Przewidziane jest też docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm oraz roboty towarzyszące jak obróbki blacharskie, doszczelnienie. W ramach zadania zostanie wykonana termo i hydroizolacja ścian fundamentowych oraz odbudowa schodów zewnętrznych.