Zarządu Powiatu w Krakowie przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Uchwała Nr 59/2019  Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 14 marca 2019 roku
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały

Ekologia