W środę 29 marca 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec przedstawiła Radzie obszerną informację dotyczącą działalności urzędu oraz aktualną sytuację na rynku pracy. Rada Powiatu podjęła szereg uchwał m.in. w sprawie powierzenia zadań publicznych Powiatu Krakowskiego gminom Mogilany, Krzeszowice, Skawina i Słomniki. Przyjęto także 3-letni program pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim”. Ponad to radni podjęli kilkanaście uchwał dotyczących przekształceń szkół w związku z reformą edukacji.