Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 57/2019 z dnia 7 marca 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2