W środę, 27 marca 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krakowskim
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mogilany prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego [budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kolejowej w Słomnikach]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego [przebudowa drogi powiatowej nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego [przebudowa drogi powiatowej nr 2196K i 2197K w m. Słomniki]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Programu pn.: „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Wincentego Witosa w Giebułtowie
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
 32. Wnioski i oświadczenia radnych
 33. Sprawy bieżące
 34. Zamknięcie obrad