INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:4 – województwo małopolskie

Data i godzina wydania: 29.04.2019 – godz. 15:04
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 20:00 dnia 29.04.2019 do godz. 20:00 dnia 30.04.2019
Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w ciągu dnia i nocy na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na Białce w Trybszu stan wody może ponownie przekroczyć stan alarmowy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski