14 kwietnia 2019 r. w ogrodzie parafialnym w Wawrzeńczycach odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną zorganizowany przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce”. Do konkursu zgłoszono 16 pięknych palm, wykonanych samodzielnie przez uczestników konkursu przy użyciu tradycyjnych materiałów (bukszpan, bazie, suszone kwiaty, bibuła). Palmy oceniało jury w składzie: florystka Aleksandra Rachtan, Marzena Mierniczek z Centrum Kultury i Promocji, Monika Kluch i wiceprezes Stowarzyszenia Grażyna Kaczor. W czasie prac jury zgromadzone osoby częstowano słodyczami i rozprowadzano wśród nich materiały promujące Małopolski Szlak Ogrodów. Ostateczny werdykt jury jest następujący:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Stręgoborzyce
II miejsce – Patryk Psica
III miejsce – Madzia i Ania Mietła
wyróżnienia – Paulina Marcinkowska, Daniel Psica, Igor Gajewski.

Laureaci otrzymali bony na zakupy, książki “Urodny powiat krakowski” i słodycze. Nagrody zostały ufundowane przez Powiat Krakowski i gminę Igołomia-Wawrzeńczyce. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a publiczności dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

Konkurs odbył się pod patronatem starosty krakowskiego Wojciecha Pałki i wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka.

Karolina Gruszczak
Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce”