Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej: