Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” wszystkich uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, III klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu krakowskiego.         

Głównymi celami konkursu są:

  1. uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka,
  2. budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych,
  3. przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw prorodzinnych i prospołecznych,
  4. ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny a funkcjonowaniem społeczeństwa.

Konkurs jest jednoetapowy.

Zgodnie z regulaminem:

  1. Uczniowie przygotowują prace w formie:
    1. filmu,
    2. prac literackich,

Prace na konkurs szkoły przesyłają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 31 maja 2019r.  z dopiskiem: Konkurs „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 czerwca 2019 r.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2019r. w sprawie organizacji konkursu pn. „Trwała i zdrowa rodzina podstawa państwa…”

Konkurs realizowany jest w okresie od 8 kwietnia 2019r. do 31 maja 2019r.