Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych dotacjami na projekty aktywizujące seniorów na spotkania informacyjne. Na realizację zadań w tym obszarze Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 mln zł.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopolska-w-trosce-o-seniorow