Przedstawiciele Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie spotkali się w poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu krakowskiego. W posiedzeniu wzięły udział także dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Katarzyna Biegun, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec i jej zastępca Małgorzata Liburska.

Głównym tematem posiedzenia była współpraca samorządów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Włodarze gmin zwrócili uwagę na różnego rodzaju problemy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, budową suchych zbiorników, uregulowaniem stanu prawnego rzek i ich ewidencji czy koszeniem wałów wiślanych. Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora zachęcała samorządy do współpracy na rzecz czystości rzek i rowów melioracyjnych oraz we współfinansowaniu i realizacji niezbędnych inwestycji.

Drugim ważnym tematem zebrania był rynek pracy powiatu krakowskiego. Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec omówiła dotychczasowe działania urzędu, najbliższe plany, budżet na 2019 rok oraz zmiany na rynku pracy w związku z napływem pracowników z zagranicy. Zaproponowała również wójtom i burmistrzom zorganizowanie spotkań z doradcą zawodowym w gminnych szkołach.

W sprawach bieżących wójt Bogusław Król przedstawił zebranym gminę Zielonki, a starosta krakowski Wojciech Pałka zaprosił wszystkie gminy do udziału w projekcie urzędu marszałkowskiego dotyczącym usuwania azbestu.