Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść” w Luborzycy, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” oraz Krakowska Szkoła Gimnastyki Artystycznej złożyły wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

„Tradycyjny haft ludowy – przykłady wykorzystania współcześnie”

III Otwarty Turniej Siatkarski

V Festyn Mała Gimnastyczka

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 02.05.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl