W środę, 24 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Powiatu w Krakowie, podczas której informację z działalności swoich jednostek przedstawili dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Tajs-Zielińska i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Gabriela Więcek-Kroczek. Podczas posiedzenia starosta krakowski Wojciech Pałka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami oraz sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2018 roku.

Rada Powiatu podjęła szereg uchwał, m.in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019, w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019, w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Słomniki w zakresie oświaty oraz w sprawie podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.