W Dworze w Tomaszowicach odbyła się wczoraj szósta edycja uroczystej Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego. Po raz drugi wręczono też Nagrody Starosty Krakowskiego dla wyróżniających się organizacji pozarządowych. W tym szczególnym dla społeczności powiatu krakowskiego wydarzeniu wzięli udział wojewoda  małopolski Piotr Ćwik, wójtowie i burmistrzowie z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego, radni powiatowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby nominowane do nagród oraz ich rodziny i przyjaciele. Gospodarze uroczystości, starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, witając serdecznie wszystkich gości podkreślili, jak ważna dla samorządu powiatowego jest możliwość nagradzania osób i organizacji, które swoimi sukcesami promują powiat krakowski.  

Nagrody Powiatu, przyznane w kilku kategoriach, otrzymali:

Nagrodę Powiatu Krakowskiego „Młody Talent” za znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu:

 • Patryk Kapała                                               
 • Kacper Kuflowski                                        
 • Franciszek Kurlit                                          
 • Aleksander Tomczyk

Nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite wyniki sportowe:

 • Izabela Fidzińska                                         
 • Bartłomiej Grabka                                        
 • Maciej Mucha                                               
 • Klaudia Siciarz

Nagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe:

 • Władysław Kućmierczyk

Pan Władysław Kućmierczyk otrzymał także Nagrodę Wojewody Małopolski Piotra Ćwika za całokształt osiągnięć sportowych i kulturalnych.

Nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności sportowej
w kategorii trener:

 • Katarzyna Gazda-Suchanek             
 • Marcin Kuflowski                 
 • Janusz Nowak

Nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności sportowej
w kategorii działacz:

 • Jacek Kuźnik
 • Przemysław Nogieć
 • Czesław Sadko
 • Kazimierz Śliwiński

Nagrodę Powiatu Krakowskiego „Młody Talent” za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Gabriela Jeleń
 • Damian Wróbel

Nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Krzysztof Madyda

Nagrody Główne Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 • Daniel Kübler                                   
 • Joanna Ślusarczyk

Nagrodę Specjalną Powiatu Krakowskiego za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 •  Dorota Kamińska

Laureatami Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2018 roku zostali:

 • Fundacja Kobieta w Regionie
 • Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego
 • Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być Szczęśliwym”
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie

Uroczystą galę od strony muzycznej uświetniła Agnieszka Chrzanowska z zespołem.

Zarówno laureatom jak i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!