Maj 2019

Raport o stanie powiatu krakowskiego

31 maja 2019|

Przedstawiamy raport o stanie powiatu krakowskiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2018 roku. Link do Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,324354,za-rok-2018.html

Majówka w Mogilańskim Dworze

31 maja 2019|

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zorganizował 25 maja 2019 roku „Majówkę w Mogilańskim Dworze” – wielkie wydarzenie rozrywkowo-kulturalne. Wśród wykonawców znalazła się „Zielona Kapela”, grupa muzyczno - teatralna działająca przy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Warsztaty Musicalowe 2019

31 maja 2019|

W dniach od 24 do 26 maja 2019 roku w Zielonkach odbyły się Warsztaty Musicalowe 2019. W projekcie wzięło udział 80 osób w wieku od 8 do 21 lat. Warsztaty poprowadził Kuba Jurzyk – finalista

Planowany termin spotkań Komisji Rady w czerwcu 2019 r.

31 maja 2019|

Harmonogram posiedzeń - czerwiec 2019

Dzień Otwarty w Liceum i Technikum w Skale

31 maja 2019|

"Najlepszy, na jakim byliśmy", "Nigdzie nie było tak jak tu", "U Was było najlepiej"- to pierwsze komentarze, które spływały do nas od uczniów i nauczycieli z 15 gimnazjów i szkół podstawowych, goszczących na Dniu Otwartym

IX sesja Rady Powiatu w Krakowie

31 maja 2019|

W środę, 29 maja 2019 w budynku Starostwa odbyła się IX sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z VIII sesji Starosta krakowski Wojciech Pałka złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie informacje

  • otwarty-konkurs-ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – kultura

30 maja 2019|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i

Wizyta orkiestry Musikverein Harmonie Neubiberg

30 maja 2019|

Od piątku 24 do poniedziałku 27 maja 2019 w powiecie krakowskim gościła orkiestra Musikverein Harmonie Neubiberg z zaprzyjaźnionego powiatu monachijskiego. Orkiestra przyjechała do Polski na zaproszenie władz powiatu krakowskiego, w związku z jubileuszem 20–lecia powstania