Dzień 3 maja 2019 zapisał się w historii całej Nawojowej Góry nie tylko, jako rocznica uchwalenia konstytucji. Tego dnia cała miejscowość świętowała też z tutejszymi Strażakami piękny Jubileusz. Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze obchodziła bowiem 125-tą rocznicę powstania.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji strażaków, ich rodzin oraz za dusze zmarłych strażaków. W kazaniu ksiądz proboszcz Janusz Kosowski nawiązywał do ciężkiej posługi strażaków, ich poświęcenia dla dobra społeczności i odpowiedzialności, jaką niesie za sobą zakładanie strażackiego munduru.

Drugą część uroczystości, która miała miejsce w pobliżu remizy, rozpoczęło wprowadzenie pododdziałów pieszych. Utworzyły je poczty sztandarowe i członkowie wszystkich Jednostek OSP z terenu Gminy Krzeszowice oraz sąsiadującej z Gospodarzami Jednostki OSP Nielepice. Następnie, po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu, głos zabrał Prezes OSP Nawojowa Góra – Wacław Sobczyk. Powitał on zaproszonych gości, a wśród nich między innymi: ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Marka Bębenka, a także członka Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusza Nabagło.

W swoim wystąpieniu Prezes Sobczyk przytoczył początki istnienia zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na terenie miejscowości, największe osiągnięcia oraz znamienitych poprzedników – Prezesów i Naczelników Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia oraz złożył wszystkim członkom urodzinowe życzenia.

Wydarzenie było także doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych członków OSP Nawojowa Góra. Wśród odznaczonych znalazł się między innymi Jan Kanty Wójcik – członek honorowy OSP Nawojowa Góra, były radny Gminy Krzeszowice, a przede wszystkim fanatyk lokalnej historii i autor dwóch monografii – Nawojowa Góra, 750-lecie dziejów, a także Nawojowa Góra, 200 lat szkolnictwa. Jak okazało się w czasie uroczystości, w przygotowaniu jest trzecia pozycja nawiązująca do dziejów Nawojowej Góry, opisująca dzieje Straży.

W życzeniach od przybyłych gości najczęściej wspominane były dotychczasowe osiągnięcia Jednostki. Nie brakowało słów uznania wobec rozwoju i organizacji Stowarzyszenia, a także życzeń spełnienia marzeń dla wszystkich strażaków.

W wydarzeniu wzięła udział bardzo duża rzesza mieszkańców, okazując tym samym, jak ważną częścią miejscowości jest OSP Nawojowa Góra. Strażacy zorganizowali dla nich wystawę historyczną i wystawę prac plastycznych wraz ze zwiedzaniem remizy oraz piknik na podwórku remizy.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem starosty krakowskiego Wojciecha Pałki.

Sylwester Nawała
Naczelnik OSP Nawojowa Góra

125 lat OSP w Nawojowej Górze