Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się III Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Po przywitaniu wszystkich starostów przez gospodarza miejsca i przewodniczącego Konwentu starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę, przewodniczący Kolegium Forum e-Geodezja Andrzej Pajor przedstawił aktualną informację i problemy związane z prowadzeniem projektów dotyczących e-geodezji w informacji przestrzennej. Następnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny zaprosił starostów do współpracy we wspólnej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Małopolski. Nawiązał on również do jubileuszu 100-lecia działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. W kolejnym punkcie dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, Leszek Wojciech Basta omówił najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Później wiceprzewodniczący Konwentu, starosta myślenicki Józef Tomal omówił sytuację kadrową i finansową pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej. W ostatnim punkcie spotkania omówiono sprawy bieżące dotyczące m. in. służby zdrowia, remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, odznaczenia Bene Meritus Powiatom oraz organizacji kolejnego posiedzenia Konwentu.