W dniu 26 kwietnia 2019 roku 128 absolwentów Technikum zakończyło rok szkolny. W wydarzeniu  udział wzięli: wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk,  zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i firmy Treko Laser Jerzy Wodnicki, członek Podkrakowskiej Izby Gospodarczej a także prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSTE w Skawinie Krzysztof Droździewicz oraz przedstawiciel firmy Multiprojekt i nauczyciel ZSTE dr Marcin Apostoł. Uroczystość zaszczycili również rodzice uczniów wyróżnionych na forum szkoły.
Dyrektor ZSTE w Skawinie Krystyna Jędrzejczyk powitała zaproszonych gości oraz całą społeczność szkolną. Tegorocznym maturzystom życzyła m.in. zdrowia, przychylności losu, sukcesów i wytrwałości w realizacji celów.

Absolwenci z najwyższą średnią ocen w cyklu kształcenia: Eryk Styrylski, Gabriela Nowak, Klaudia Okuniew, Mateusz Kucharczyk, Dagmara Wuszczewska, Mikołaj Zwierzyński, Emilia Prochownik, Michał Tomkiewicz i Justyna Wandyga otrzymali z rąk dyrektor  Krystyny Jędrzejczyk medale „Najlepszy uczeń ZSTE” oraz listy pochwalne, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Ponadto wyróżnieni uczniowie otrzymali także specjalnie ufundowane nagrody, które wręczyli im zaproszeni goście.

Najlepszy absolwent Eryk Styrylski (średnia 5,60) został uhonorowany nagrodą Starosty Powiatu Krakowskiego, którą przekazał Arkadiusz Wrzoszczyk. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik ufundował nagrodę  Gabrieli Nowak (średnia 5,34). Nagrodę w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Skawina przekazał Klaudii Okuniew (średnia 5,34) Witold Grabiec. Natomiast Jerzy Wodnicki specjalną nagrodą uhonorował  Mateusza Kucharczyka (średnia 5,33), a Krzysztof Droździewicz wyróżnił Dagmarę Wuszczewską (średnia 5,28) i Mikołaja Zwierzyńskiego (średnia 5,24). Ponadto M. Apostoł wręczył nagrodę Michałowi Tomkiewiczowi – najlepszemu abiturientowi Technikum w zawodzie technik mechatronik.

Wszyscy wyróżnieni absolwenci: Karol Wrześniak, Karol Romek, Marcin Lupa, Dominik Selecki, Jacek Dziuba, Patrycja Szymańska, Justyna Abramska w dowód uznania za wysokie wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali nagrody książkowe.  Za wzorową frekwencję w ciągu całego cyklu kształcenia w Technikum nagrodzono również Piotra Dudkę.

Za pracę w Szkolnej Orkiestrze Dętej zostały nagrodzone następujące osoby: Kinga Klimas, Michał Tomkiewicz oraz Marcel Starowicz. Natomiast za pracę na rzecz szkoły i środowiska został wyróżniony Marcin Filuś. Z kolei za pracę w szkolnej grupie tanecznej nauczyciel ZSTE mgr Urszula Gąsior wręczyła nagrody Patrycji Szymańskiej i Karolinie Bartosik. Uczniowie: Kamil Cieśla, Dominik Tracz, Dawid Ślęczka, Łukasz Mazurkiewicz, Daniel Wyzgał i Jakub Wójcik zostali wyróżnieni za aktywny udział w realizacji idei honorowego krwiodawstwa oraz postawę pełną poświęcenia na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Zaproszeni goście gratulowali wszystkim wyróżnionym osiągniętych wyników i życzyli maturzystom dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.  W imieniu społeczności szkolnej abiturientów pożegnała przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej Wiktoria Pięta.

Wychowawcy klas technikum: mgr inż. Wiesława Lewandowska, mgr Urszula Gąsior, mgr Ewa Śnieżek, mgr Ewa Rybarczyk, mgr Halina Habela, mgr inż. Piotr Okarmus, mgr Łukasz Kaleński otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za pracę wychowawczą i opiekę nad powierzonymi im zespołami klasowymi.

        Uroczystość pożegnania absolwentów uświetnił brawurowy koncert zespołu MECH- BAND pod kierunkiem nauczyciela ZSTE mgr inż. Romana Serwina. Występ młodych artystów wzbudził ogromny aplauz publiczności.

Iwona Grabysa