Przedstawiamy raport o stanie powiatu krakowskiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2018 roku.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,324354,za-rok-2018.html