W miniony piątek, 24 maja 2019 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzenie rozpoczęło się od krótkiej uroczystości powołania na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pana radnego Piotra Opalskiego. Następnie prowadzący obrady Starosta krakowski Wojciech Pałka zaproponował wprowadzenie do programu informacji o aktualnej sytuacji powodziowej na terenie powiatu krakowskiego. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacjami na temat działań Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także z komunikatem o aktualnej sytuacji przygotowanym przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego. Starosta dziękował obecnym przedstawicielom służb za sprawnie prowadzone akcje i dobrą współpracę wszystkich służb zaangażowanych w walkę z żywiołem.

Kolejne punkty posiedzenia były zgodne z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie krakowskim za 2018 roku w zakresie zagrożenia pożarowego i ochrony przeciwpowodziowej dokonał młodszy brygadier Arkadiusz Kielin z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz pan Krzysztof Hofbauer z Zarządu Zlewni w Krakowie. Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj pytał w imieniu mieszkańców o najbliższe plany inwestycyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z zapotrzebowaniem na mobilne stanowiska pomp. Przedstawiciel Zarządu Zlewni zaproponował informowanie przedstawicieli gmin o planach inwestycyjnych.

Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie podał młodszy inspektor Tomasz Drożdżak, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie. Za zabezpieczenie dojazdu do Ojcowa podczas majowego długiego weekendu podziękowania Policji złożyli: pan radny Piotr Opalski oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Skały, pan Zygmunt Dercz. Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki pan Paweł Knafel zwrócił się z prośbą o wsparcie etatowe komistariatu Policji w Słomnikach w związku z dużym obszarem działania tego komisariatu. Pani Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie złożyła na ręcę Komendanta Powiatowego Policji podziękowania za dotychczasową współpracę ze szkołami, a w szczególności za wsparcie w czasie matur w związku z alarmami bombowymi.

Następnie oceny stanu bezpieczeństwa za rok 2018 dokonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pan Adam Jędrzejczyk, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, pan Władysław Sitko, pani Gabriela Więcek-Kroczek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz pani Halina Gociewicz, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Kolejnym puntem posiedzenia była prezentacja projektu uchwały o zmianach w powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – „Bezpieczny Powiat Krakowski”. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji ww. programu za rok 2018.

Przedostatni temat, jakim zajmowano się na posiedzeniu, dotyczył zbliżającego się okresu wakacyjnego i zagrożeń z nim związanych. Na temat bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a także gości spoza powiatu, wypowiadali się: Komendant Powiatowy Policji oraz pan Marek Maślerz z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Obrady zakończyła pani Marta Machał-Kawecka z Narodowego Funduszu Zdrowia informacją o sytuacji w służbie zdrowia oraz o możliwości uzyskania dofinansowań na profilaktykę zdrowotną.