Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach uczestniczyło w projekcie Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu – VII Ogólnopolskiej edycji. Organizatorem był Klub Jagielloński pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ORE. Jego głównym celem było przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, sposobu i mechanizmów działania rady miejskiej oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w swoim otoczeniu, poprzez przygotowanie i realizację autorskiego projektu społecznego w swoim mieście.

Projekt realizowany był w trzech etapach. W pierwszym uczniowie wcielili się w radnych miejskich. Ich zadaniem było zarządzanie nad uchwalaniem budżetu gminy. W drugiej części warsztatowej uczniowie zastanawiali się co mogą zrobić dla miasta Krzeszowice. Obie części prowadzone były przez Julię Dudek, która jest koordynatorem ANP na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Trzeci etap to przygotowanie i realizacja projektu społecznego odpowiadającego potrzebom społeczności  lokalnej. Nasza szkoła wybrała zagadnienia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Na przełomie kwietnia i maja  młodzież realizowała projekt „Bezpieczne Miasto”. Celem tego etapu projektu było przygotowanie petycji skierowanej do rady Miasta i Gminy Krzeszowice, w której przedstawiona została prośba o zwiększenie monitoringu na terenie naszego miasta. Bardzo ważnym elementem tego projektu było również przygotowanie debaty dotyczącej bezpieczeństwa. Udało się ją przeprowadzić 30 kwietnia 2019r. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz miasta i gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przedstawiciel Rady Miasta Leszek Kramarz, Komendant Straży Miejskiej Janusz Mitka oraz pan Grobelny, który reprezentował Komisariat Policji w Krzeszowicach. W trakcie debaty zaproszeni goście dyskutowali na temat bezpieczeństwa na terenie naszej gminy oraz co można zrobić aby ten stan poprawić.

Ostatnim etapem było przygotowanie krótkiego filmiku, który przedstawiał realizację  projektu przygotowanego przez uczniów liceum.

7 czerwca 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach zostali zaproszeni do udziału w gali finałowej do Warszawy. „Kreatywni, aktywni, pozytywni. To my zmieniamy Polskę” tak brzmiało hasło VII Finału , który odbył się w Domu Marzycieli i Rzemieślników w Warszawie. Wśród uczestników znalazło się pięć szkół zakwalifikowanych do finału oraz trzy szkoły, które otrzymały nagrody specjalne. Liceum w Krzeszowicach otrzymało nagrodę specjalną za Wykorzystanie Narzędzi Partycypacji Obywatelskiej. Bardzo cieszymy się, że projekt ten został doceniony wśród kilkudziesięciu projektów przygotowanych przez uczniów w całej Polsce.

                                                                                             Koordynator szkolny:
mgr Urszula Garlacz