7 czerwca 2019 r. w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca” w Radwanowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci i młodzieży “Opowieści kresowe – Litwa”, który odbył się pod honorowym patronatem:

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
STAROSTY KRAKOWSKIEGO
BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE
WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

Organizowany konkurs literacko – plastyczny miał za zadanie przybliżyć młodzieży tematykę kresową i pokazać, że podstawową wartością człowieka jest miłość do Ojczyzny, która wyraża się między innymi poprzez poznawanie i kontynuowanie tradycji poprzednich pokoleń.

Organizatorami tegorocznego konkursu był Zarząd Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas” w Krakowie przy współpracy z Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach, Szkołą Podstawową w Nawojowej Górze oraz Integracyjną Szkołą Podstawową w Radwanowicach.

W związku z tym, że w tym roku przypada bardzo ważna rocznica, która ściśle związana jest z historią i tradycją Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej – stulecie odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli Wilna i Wileńszczyzny. Prace literackie i plastyczne tegorocznego konkursu inspirowane były następującą tematyką:

  1. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
  2. Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczpospolitej – Litwa.
  3. Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 125 uczestników, a jury miało spory dylemat przy wyborze najlepszych prac, ponieważ poziom IV edycji konkursu kresowego, okazał się bardzo wysoki.

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę Grand Prix konkursu, którą otrzymała Agnieszka Cirko, za pracę ceramiczną pt. “Nasze serce zostało na wschodzie” z Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej “Przytulisko” w Lubinie.

Po zapoznaniu się z pracami zgłoszonymi na konkurs, jury postanowiło przyznać nagrody uczestnikom. Nadesłane prace prezentowały zróżnicowany poziom, dlatego jury zdecydowało nie rozgraniczać laureatów na kategorie wiekowe. Część nadesłanych prac charakteryzowała się dobrym poziomem, a także wnikliwą analizą tematu. Niektóre prace zostały oparte na źródłach internetowych, co niestety, staje się znakiem obecnych czasów, ale były też te oparte na rzetelnej bibliografii. Ogólnie rzecz ujmując z ilości i jakości nadesłanych prac, można wnioskować, że temat wskazany przez organizatorów znalazł zainteresowanie wśród młodych ludzi.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.

PRACE LITERACKIE

Do oceny nadesłano 24 prace w tym 10 wierszy, jedną recytację (filmik) i 13 tekstów poświęconych postaciom historycznym lub zabytkom.

Jury oceniało prace literackie zwracając szczególną uwagę na wartość poznawczo-merytoryczną i zgodność z tematyką konkursu, bogactwo i dobór słownictwa, poprawność językową i ortograficzną, umiejętność doboru materiału źródłowego i rzeczowego,  dokonania na jego podstawie analizy, syntezy i oceny, a także zawartą bibliografię oraz spójność przekazu literackiego.

Jury w składzie – Katarzyna Węglicka, Klaudia Węgrzyn oraz Marek Jakubowicz w kategorii prace literackie postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach:

PROZA
I miejsce – Gabriela Knybel „Dzienniki – wcale nie lekcyjne”, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Rożnowicach.
II miejsce – Karol Starzyk „Litwińska dziewica …”, uczeń III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.
III miejsce – Nina Stawińska „Tęsknota – kartka z pamiętnika”, uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu.

Wyróżnienia:
Gabriela Panczyj – Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – interpretacja, Fundacja im. Brata Alberta Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach.
Dominika Dziedzic„Emilia Plater – wojowniczka o niepodległość”, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie.

WIERSZ
I miejsce – Julia Kuternoga „Mickiewicz w Kownie”, uczennica klasy VII Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.
II miejsce – Natalia Dukała „Kresowe rozmyślania”, uczennica klasy VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Majora Henryka Sucharskiego w Spytkowicach.
III miejsce – Krzysztof Stopa „Dwór soplicowski”, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

Wyróżnienie:
Dawid Wyroba „Twórczość Adama Mickiewicza”, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

PRACE PLASTYCZNE

Jury oceniając prace plastyczne przyjęło następujące kryteria: koncepcja pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy, zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, a także estetykę wykonania pracy.

Jury w składzie – Anna Siek, Teresa Siek, Anna Sternak oraz Małgorzata Zdeb w kategorii prace plastyczne przyznało następujące nagrody:

Szkoły podstawowe klasy IV – VI:
I miejsce ex eaquo Katarzyna Franczyk „Litewski dworek”, uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku oraz Szymon Gacoła „Dworek w Soplicowie”, uczeń klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.
II miejsce ex eaquo Julia Wójcik „Zaręczyny Tadeusza i Zosi w Nadniemeńskim Soplicowie”, uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku oraz Oliwia Witkowska „W dworku u Sopliców”, uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.
III miejsce ex eaquo Julia Pogan „Zosia przed dworkiem w Soplicowie”, uczennica klasy IV Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach oraz Nikola Witoś„Puszcza”, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu.

Wyróżnienia:
Kamil Gruca„Dwór w Soplicowie”, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.
Marcin Szczurek„Polowanie”, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.
Oliwia Walczowska„Tadeusz wraca do domu”, uczennica klasy IV Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.
Alicja Boczkal „Światynia Dumania”, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.
Olga Citak „Dworek w Soplicowie”, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu.

Szkoły podstawowe klasy VII, VIII oraz gimnazjum:

I miejsce ex eaquo Paulina Dziedzianowicz „Dworek w Soplicowie”, uczennica klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie oraz Julia Sroka „Dworek w Soplicowie”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.
II miejsce ex eaquo Mateusz Żak „Dwór”, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach oraz Ewa Skrabalak „Hrabia u stóp zamku, Horeszków siedziby”, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie.
III miejsce ex eaquo Kamil Lewandowski „Pan Tadeusz”, uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach oraz Olga Jajko „Tadeusz i Zosia”, uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

Wyróżnienia:
Natalia Dukała„Litwa – Kresy – Pamięć”, uczennica klasy VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Majora Henryka Sucharskiego w Spytkowicach.
Joanna Urbanik „Matka Boska Ostrobramska”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie.
Natalia Jaskowska „Dwór w Soplicowie”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.
Patrycja Kozioł „Powtórne spotkanie w Świątyni Dumania”, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.
Oliwia Gregorczyk „Portret Adama Mickiewicza”, uczennica klasy VII Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlice Terapeutyczne, Środowiskowe Domy Samopomocy:

I miejsce ex eaquo – Mirosława Rozmus„Ilustracja do Księgi Zaścianek Pana Tadeusza”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu, Ewa Morawska„Ilustracja do Pana Tadeusza – Zosia i Tadeusz”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu oraz Rafał Szpila„Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu.
II miejsce ex eaquo – Agnieszka Rusiecka „Polowanie – IV Księga Pana Tadeusza”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu, Małgorzata Figa „Wilno – Pomnik Trzech Krzyży”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach – filia w Czernichowie oraz Tomasz Czubaj„Wzgórze Krzyży”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu.
III miejsce ex eaquo – Grzegorz Dyzia„Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu, Wojciech Ciborowski„Cześć poległym bohaterom Wilna”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu oraz Patrycja Sojka „Ostra Brama w Wilnie”, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie.

Wyróżnienia:
Mariola Skotak „Rzeź Wilna – 1655 rok”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach,
Katarzyna Małek „Zespół klasztorny w Pożajściu”, Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Radwanowicach.
Łukasz Więsław„Kościół św. Anny w Wilnie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota” we Wrocławiu,
Rafał Korczyński„Knieja” Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebinii,
Daniel Piałucha„Skarby wileńskie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu,
Kacper Rumistrzewicz „Matka Boża Ostrobramska”, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie.

Organizatorzy konkursu pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie. I tak – scenografię zaprojektowała i wykonała Katarzyna Zając wspólnie z Izabelą Cis i Moniką Zawłocką.  Przy realizacji pomagały Marlena Patyna, Anna Sworzeń, Sylwia Andrzejewska i Marzena Kałmuk – wychowawcy i terapeuci z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

Natomiast prace związane z organizacją i przebiegiem konkursu nadzorowały Anna Stokłosa, Małgorzata Mitka i Agnieszka Chochół z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach oraz Agnieszka Mitka, Krystyna Chyrc i Katarzyna Dorynek ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze. Do współpracy przyłączyła się również Małgorzata Urbanik i Małgorzata Janik z Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Program artystyczny przygotowały wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze – Justyna Kisielewska i Anna Łozińska. Na akordeonie grał absolwent szkoły w Nawojowej Górze – Kordian Zawierucha.

Serdeczne podziękowania składamy również naszym darczyńcom – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutowi Pamięci Narodowej, Staroście Krakowskiemu, Burmistrzowi Gminy Krzeszowice, Wójtowi Gminy Zabierzów oraz Państwu Grażynie i Bogdanowi Kasprowiczom, którzy razem z Panem Władysławem Komornickim są fundatorami nagród pieniężnych dla laureatów konkursu.

Tekst – Agnieszka Mitka
Zdjęcia – Izabela Mętelska