Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego organizuje warsztaty pod nazwą „MĘŻCZYZNA W WIEKU DOJRZAŁYM NA RUNKU PRACY” adresowane do mężczyzn w wieku powyżej 35 lat.

Tematyka zajęć:
1. Komunikacja społeczna i autoprezentacja – poznajemy siebie.
2. Odkrywanie w wieku dojrzałym potencjału zawodowego – lokalizacja zasobów i atutów.
3. Gotowość do zmian na rynku pracy, podniesienie motywacji i samooceny.
4. Możliwości dalszej aktywności zawodowej w oparciu o własne doświadczenia.
5. Instrumenty rynku pracy i dobre praktyki w UPPK we współpracy z osobami w wieku dojrzałym.
6. Metody i dopasowanie strategii w poszukiwaniu pracy lub kroki do własnej działalności.

Terminy warsztatów:
17 i 18 lipca w filii UPPK w Słomnikach
20 i 21 sierpnia w filii UPPK w Krzeszowicach
25 i 26 września w oddziale w Krakowie
23 i 24 października w filii UPPK w Skawinie
27 i 28 listopada w filii UPPK w Słomnikach
11 grudnia w oddziale w Krakowie
12 grudnia w filii UPPK w Krzeszowicach

Dodatkowe informacje na plakacie oraz pod numerem telefonu 12 299 74 43. Zapraszamy do udziału w spotkaniach!