Przypominamy, że do dnia 19 czerwca 2019 roku mogą Państwo składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych

Więcej informacji o konkursie pod linkiem:
https://powiat.krakow.pl/2019/05/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-z-kultury-wspieranie-aktywnosci-i-zapobieganie-marginalizacji-osob-starszych/