W środę 12 czerwca, w piękny słoneczny dzień, już po raz piętnasty spotkały się na terenie Domu Pomocy Społecznej  osoby niepełnosprawne  i seniorzy będący mieszkańcami powiatu krakowskiego. W ramach obchodów realizowane były projekty pn. Aktywność to zdrowie i Piknik integracyjny nie tylko dla seniora.

Oficjalnego otwarcia XV Powiatowego Dnia Seniora dokonał dyrektor Henryk Sikora wraz ze starostą krakowskim Wojciechem Pałką. Wydarzeniu senioralnemu towarzyszyły liczne występy artystyczne m.in. wystąpił zespół Mi-Nutki, seniorzy z Klubów Seniora z terenu powiatu krakowskiego i artyści. Tradycyjnie rozegrano mecz piłki nożnej o Puchar Mieszańców DPS Więckowice, w którym zmierzyli się samorządowcy kontra księża salezjanie-wygrali samorządowcy.  Seniorzy i osoby niepełnosprawne wzięły udział w konkursie florystycznym – wicie wianków świętojańskich i konkursie  sportowym „Celne oko seniora”-gra w cymbergaja i półkrzyków. Natomiast, w ramach troski o zdrowia mieszkańców powiatu krakowskiego,  przeprowadzono bezpłatne badania dla seniorów z zakresu pomiaru ciśnienia tętniczego i oznaczenia poziomu glukozy we krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się badanie densytometryczne, w kierunku pomiaru gęstości kości-osteoporozy,  które wykonywano w mobilnym osteobusie. Ponadto na czas trwania wydarzenia, uruchomiono dwa stanowiska z zakresu udzielania nieodpłatnych porad prawnych dla seniorów przez prawników powiatu. W ramach relaksacji uczestnicy mogli  przejechać się na koniu huculskim, bądź skorzystać z bryczki konnej.

W XV Powiatowym Dniu Seniora wzięli udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyr. biura senatora Marka Pęka-Pan Antoni Holik, starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, członek Zarządu Powiatu Tadeusz Nabagło, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Marek Piekara, radni powiatu krakowskiego, komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, komendant Policji w Krzeszowicach komisarz Michał Godyń. Swoją obecnością zaszczycili też włodarze gmin, którzy przybyli wraz ze swoimi seniorami m.in. wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, zastępca burmistrza gminy Krzeszowice Witold Kulczycki, wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, wójt gminy Mogilany Piotr Piotrowski, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, zastępca burmistrza gminy Świątniki Górne Witold Gawor. Na powiatowym święcie seniorów nie zabrakło też dyrektorów domów pomocy społecznej wraz z delegacją swoich  mieszkańców, przyjaciół Domu, uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy, a także emerytów-byłych pracowników Domu. W przedsięwzięciu integracyjnym wzięło  udział  ok. 300 osób starszych i niepełnosprawnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:  wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i starosta krakowski Wojciech Pałka.  Zaś patronat medialny był  sprawowany przez „Dziennik Polski”, „Głos Seniora” i miesięcznik „Znad Rudawy”. Organizatorami powiatowego święta Seniorów było Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej wraz z Domem.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu  Krakowskiego i  PFRON za pośrednictwem PCPR.

Zdjęcia i opracowanie
DPS Więckowice