5 czerwca 2019 roku Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości zorganizowała XVII Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: Świętujmy razem”. W imprezie wzięło udział ponad 250 osób. Były to delegacje 22 instytucji pracujących z osobami niepełnosprawnymi: z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy a także z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu krakowskiego i innych zaprzyjaźnionych. We wspólnym świętowaniu razem z osobami niepełnosprawnymi wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik i starosta krakowski Wojciech Pałka. W słowach skierowanych do uczestników wojewoda Piotr Ćwik wyraził swe uznanie i wdzięczność dla wszystkich zaangażowanych w dzieło niesienia pomocy, a osobom niepełnosprawnym życzył wspaniałej zabawy. Starosta Wojciech Pałka stając przed uczestnikami powiedział że: to wielki zaszczyt objąć honorowym patronatem tak wspaniałą uroczystość. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 Mszą świętą celebrowana przez proboszcza z parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach, księdza Bogusława Zająca  i księdza Mirosława Banię ze zgromadzenia księży Zmartwychwstańców. Następnie  grupa teatralna „Radość” z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z Bielska Białej przedstawiła sztukę pt. „Drzewo”, skłaniając zebranych do refleksji na temat wartości życia. Przygotowane gry, konkursy, kiermasz, zabawa taneczna jak również karuzela, byk rodeo, ciepłe posiłki i napoje, dały okazję wszystkim do radosnego spędzenia czasu.

s. Dorota Domagała
Dyrektor DPS w Prusach

fot. Alina Zbroja