Czas wakacji obfituje w różnorodne wydarzenia plenerowe. Zaliczyć do nich można VI Piknik Integracyjny pt. „Rodzinnie, kolorowo i ludowo” w Garliczce (gmina Zielonki), który odbył się 6 lipca 2019 r. Spotkanie miało charakter otwarty i zgromadziło wiele osób z kilku sąsiadujących z Garliczką miejscowości. Głównymi celami spotkania była integracja społeczności lokalnej, budowanie pozytywnych więzi sąsiedzkich oraz popularyzowanie kultury ludowej. O prawdziwy krakowski klimat zadbali zaproszeni goście: KGW “Wolanie z Woli Zachariaszowskiej”, Zespół “Kozierowianie” działający pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Zespół “Tradycja” z Trojanowic. Zespoły zaprezentowały się w tradycyjnym repertuarze ludowym  z rejonu powiatu krakowskiego oraz przedstawiły różne warianty ubioru  zawierające elementy stroju krakowskiego. Jednym ze sposobów popularyzowania sztuki ludowej stały się warsztaty florystyczne podczas których uczono się zasad układania kompozycji kwiatowych, plecenia wianków i poznawano bogactwo wiejskich łąk. Mieszkańcy zgromadzonych sołectw wyrażali się artystycznie tworząc poezję wychwalającą miejsce zamieszkania oraz biorąc udział w specjalnej wersji programu „Jaka to melodia (ludowa)?” Kulturę ludową poznawano również „od kuchni” – zebrani goście mieli szansę skosztować tradycyjnych dań polskiej kuchni. Główną atrakcją wydarzenia stała się Wielka Loteria Piknikowa, w trakcie której wylosowani szczęśliwcy otrzymywali nagrody ufundowane przez Powiat Krakowski. Spotkanie zakończyła wspólna biesiada.

Sołtys Garliczki – Marta Żylska wraz z członkami Rady Sołeckiej składają wyrazy podziękowania dla starosty krakowskiego Wojciecha Pałki za objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym oraz Jarosława Raźnego – Radnego Powiatu Krakowskiego za pomoc w organizacji wydarzenia.