W Starostwie Powiatowym w Krakowie dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski, w obecności starosty krakowskiego Wojciecha Pałki i wójta gminy Zabierzów Elżbiety Burtan podpisał umowę z Firmą Usługowo-Handlową RAF-KOP reprezentowaną przez Rafała Zielonkę, na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy Autostradzie A4.

W ramach umowy zostanie wykonany projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2205 K. Na przebudowę składa się:

  • wymiana nawierzchni i podbudowy jedni,
  • przebudowa istniejącego i budowa nowego chodnika,
  • budowa ścieżki rowerowej,
  • budowa oświetlenia wraz z siecią kablową,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie naprawy starego obiektu mostowego i jego dostosowanie do dalszej eksploatacji jako przeprawy dla rowerzystów wraz z przebudową starego odcinka drogi i wykonaniem na niej ciągu pieszo-rowerowego

Koszt wszystkich robót budowlanych wraz z wykonaniem projektu wyniesie 6 481 300,00 zł brutto.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT. Wysokość dofinansowania wynosi 3 096 849,54 zł. Powiat Krakowski i Gmina Zabierzów dołożą do inwestycji po 1 692 225,23 zł.

Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w październiku 2020 roku.

Warto przypomnieć, że na tym odcinku drogi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonał w 2018 roku, ramach oddzielnego zamówienia publicznego nowy obiekt mostowy nad rzeką Rudawą wraz z dojazdami za kwotę 5 447 953,00 zł.