Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Krakowie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu krakowskiego dla ochotniczych straży pożarnych:

Ogłoszenie
Zakres przedmiotowy dotacji
Wniosek
Informacja pomocnicza przy wypełniania wniosku
Zasady ubiegania się o udzielenie dotacji