W minioną niedzielę, 18 sierpnia, w Skale odbyło się doroczne święto rolników powiatu krakowskiego, czyli powiatowe dożynki. Tegoroczną edycję wydarzenia o godzinie 14 rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Mikołaja, gdzie na nabożeństwie spotkały się grupy Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu, starostowie dożynek oraz zaproszeni goście.

Po mszy spod kościoła ruszył długi, uroczysty korowód z wieńcami, w którym na czele przygrywała Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic. Przed godziną 16 korowód dotarł pod scenę przy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. ks. St. Połetka. Tu rozpoczęły się główne wydarzenia dożynek. Najpierw gości powitali organizatorzy i gospodarze tegorocznych dożynek: starosta krakowski Wojciech Pałka oraz burmistrz miasta i gminy Skała Krzysztof Wójtowicz. Po powitaniach przedstawieni zostali starostowie dożynek: pani Bernadeta Rosa (która wraz z mężem Markiem prowadzi gospodarstwo rolne w Minodze, będąc jednocześnie sołtysem Minogi oraz działaczem społecznym) oraz pan Piotr Siwek (rolnik z Sobiesęk, z żoną Dorotą oraz dziećmi Moniką i Dominikiem pracują w ponad 100 hektarowym gospodarstwie rolnym).

Kolejnym punktem obchodów święta rolników były tradycyjne obrzędy dożynkowe. Pierwszym z nich było przekazanie przez starostów dożynek chleba gospodarzom i dzielenie chleba z gośćmi imprezy. Następnie przyszedł czas na obrzęd wręczenia wieńców dożynkowych. Obdarowani zostali: ksiądz proboszcz Jan Robak (obdarowany wieńcem przygotowanym przez KGW Sobiesęki), starosta krakowski Wojciech Pałka (który w imieniu władz powiatu krakowskiego odebrał wieniec od KGW Skała), burmistrz Skały Krzysztof Wójtowicz (wieniec od KGW Smardzowice), wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (obdarowany wieńcem przez KGW Maszyce), wicemarszałek Senatu Marek Pęk (wieniec od KGW Poręba Laskowska), minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (wieniec wykonany przez KGW Zamłynie). W imieniu polskich parlamentarzystów wieniec od KGW Rzeplin odebrali: wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki oraz posłanka na Sejm RP Elżbieta Duda. Kolejni obdarowani to: wojewoda małopolski Piotr Ćwik (wieniec od KGW Barbarka), wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka (wieniec wykonany przez KGW z Cianowic), przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj (obdarowany wieńcem od KGW Szczodrkowice), przewodniczący Rady Miejskiej w Skale Krzysztof Sobczyk (dar od KGW Nowa Wieś) oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie, brat Pio Rafał Stróżyński (wieniec przygotowany przez Sołectwo Świńczów).

Po zakończeniu obrzędu dożynkowego przyszedł czas na najważniejszy moment ceremonii – nagrody dla najlepszych rolników powiatu krakowskiego. Nagrodzeni zostali: Tomasz Fryc i Mateusz Fryc z gminy Czernichów, Magdalena Stachaczyk-Chudaszek i Piotr Chudaszek z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Konrad Gzyl z gminy Jerzmanowice-Przeginia, Agnieszka i Grzegorz Janeczkowie z gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Stanisław Stachowski z gminy Krzeszowice, Henryk Konik z gminy Liszki, Małgorzata i Tomasz Janasowie z gminy Michałowice, Stanisław Kuciński z gminy Mogilany, Mariusz Gajewski z gminy Skała, Urszula i Marek Woźniakowie z gminy Skawina, Agnieszka i Mateusz Suchanowie z gminy Słomniki, Przemysław Goraj z gminy Sułoszowa, Maria i Andrzej Mrowczykowie z gminy Świątniki Górne, Barbara i Wojciech Skrzyniowscy z gminy Wielka Wieś, Bartosz Baran z gminy Zabierzów, a także Sylwester Krawczyk z gminy Zielonki. To wyróżnienie wręczane jest od kilku lat przez starostę krakowskiego we współpracy z gminami, które zgłaszają po jednym rolniku z terenu swojej gminy. Nagrody wyróżnionym rolnikom wręczali: Arkadiusz Wrzoszczyk – wicestarosta krakowski oraz pani Alicja Wójcik – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie.

Ostatnie dwa punkty programu dożynek, przed rozpoczęciem części artystycznej, to rozstrzygnięcie dwóch konkursów: konkursu na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy oraz na najlepsze stoisko z potrawami regionalnymi. Do pierwszego konkursu zgłosiło się 10 grup wieńcowych. Zwyciężył wieniec gospodyń z Sułoszowej II, a na podium stanęły jeszcze wieńce KGW Kryspinianki oraz Kozierowian. Nagrody pieniężne wręczali zwycięskim zespołom: Marek Piekara (wiceprzewodniczący Rady Powiatu) i Krzysztof Sobczyk (przewodniczący Rady Miejskiej w Skale).

W drugim konkursie, na najlepsze stoisko z potrawami regionalnymi, zwycięzcą okazało się stoisko gospodyń gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Kolejne dwa miejsca zajęły stoiska KGW Kryspinianki oraz KGW Cianowice. Nagrody pieniężne wręczali: Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu oraz zastępca burmistrza Skały Dawid Litwa.

Dożynki powiatowe AD 2019 zakończyły występy artystyczne: kapel ludowych z powiatu krakowskiego „Gawędziarze i śpiewacy z Grębynic” (gmina Zielonki) i „Maszkowiacy” z Maszkowa (gmina Iwanowice) oraz kabaretu Weźrzesz. Na finał goście wzięli udział w zabawie tanecznej z zespołem Record.