Województwo Małopolskie ogłosiło II edycję konkursu „Małopolska Pszczoła”. Konkurs mający na celu ochronę  pszczelich siedlisk, promocję pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski  jest skierowany do organizacji pozarządowych działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września 2019 roku. Więcej informacji o konkursie pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1649592,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html