19 sierpnia 2019 roku zakończył się projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego – „MAGIA CERAMIKI”.

W Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy odbyły się profesjonalne warsztaty ceramiczne dla dzieci od 10 roku życia oraz dorosłych mające na celu upowszechnianie twórczości artystycznej oraz rozwijanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy. Warsztaty prowadziła Marita Benke – Gajda prowadząca własną pracownię ceramiczną oraz kształcąca młodzież Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia ,,Gmina Aktywna +” i podzielone były na trzy etapy. Pierwszy etap dotyczył historii ceramiki od starożytności po dzień dzisiejszy oraz metod wytwarzania ceramiki. Drugi etap obejmował zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy warsztatów lepili na formach naczynia gliniane oraz dowolne figury i dowolne kształty. Trzecim etapem była wystawa prac podczas imprezy plenerowej – „Dni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”.

Uczestnicy zajęć mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy i kreatywności, oraz zdobycia umiejętności tworzenia prac plastycznych.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością będą jeszcze kontynuowane w kolejnych latach.

Paweł Dys
Centrum Kultury i Promocji
Stowarzyszenie “Gmina Aktywna+”