Zarządu Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Uchwała nr 206/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2