W niedzielę 15 września 2019 roku odbył się Jubileusz 90-lecia Orkiestry Dętej Hejnał z Igołomi. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego przemarszu na mszę świętą podczas której proboszcz miejscowej parafii dziękował członkom orkiestry za poświęcenie, podtrzymywanie tradycji oraz nieustaną chęć pielęgnowania powierzonego im dziedzictwa. Po mszy świętej orkiestra przemaszerowała na teren Klubu Sportowego Wiarusy, gdzie odbyła się część oficjalna, podczas której wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk wraz z wójtem Józefem Rysakiem wręczyli wszystkim członkom orkiestry i kapelmistrzom pamiątkowe dyplomy i statuetki. Wyróżniony został także kapelmistrz Patryk Mietła i Ryszard Motylki, który już 50 lat jest prezesem orkiestry.

W części artystycznej odbyły się występy grup muzycznych Kapela Z.R. Mogilanie, Zespół Alebabki, Kapela Kopiénioki, Zespół Zofipolanki oraz piękny koncert Orkiestry Dętej Hejnał z Igołomi.

Przy okazji jubileuszu został wydany pamiątkowy folder o orkiestrze. Znalazły się w nim pamiątkowe wspomnienia pierwszych członków orkiestry, ciekawostki i zapiski historyczne.

Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia, Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Orkiestrę Dętą Hejnał z Igołomi.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Powiatu Krakowskiego.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, starosty krakowskiego Wojciecha Pałki i wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka.