Ogłaszamy konkurs podróżniczo-fotograficzny “Z mapą przez powiat krakowski”!

Do wygrania co miesiąc zestaw powiatowych gadżetów. Wystarczy odebrać w siedzibie Starostwa przy al. Słowackiego 20 w Krakowie bezpłatną mapę powiatu krakowskiego, zrobić ciekawe/fajne/śmieszne zdjęcie na terenie naszego powiatu z mapą w jednej z głównych ról, wysłać na adres: konkurs-mapa@powiat.krakow.pl i… liczyć na przychylność komisji konkursowej.

Zaczynamy już dzisiaj!

Pełen regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin konkursu “Z mapą przez powiat krakowski”

  1. Organizatorem konkursu “Z mapą przez powiat krakowski” jest Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.
  2. Konkurs rozpoczyna się 2 września 2019 roku i będzie trwał w cyklach miesięcznych do odwołania.
  3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

3.1. zgłosić się do Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie (al. Słowackiego 20 w Krakowie, p. 313 lub 311, w godzinach pracy urzędu: pn 9-17, wt-pt 7.30-15.30) w czasie trwania konkursu po odbiór bezpłatnej mapy powiatu krakowskiego (co miesiąc do rozdawania w ramach niniejszego konkursu przeznaczone jest 50 sztuk map, limit to dwie mapy na osobę),

3.1.1. w konkursie mogą brać udział również bezpłatne mapy powiatu krakowskiego odebrane w innych punktach dystrybucji,

3.2. nadesłać na adres: konkurs-mapa@powiat.krakow.pl zdjęcie z mapą wykonane na terenie powiatu krakowskiego (miesięczny limit to 10 zdjęć nadesłanych z jednego adresu mejlowego),

3.2.1. gdyby zdjęcie przedstawiało miejsce, które nie jest jednoznacznie kojarzone z terenem powiatu krakowskiego, to autor zdjęcia proszony jest o włączenie w aparacie znacznika lokalizacji (jeśli jest taka funkcja dostępna) lub kontakt z organizatorem niniejszego konkursu (patrz: punkt 10 regulaminu) celem wspólnego ustalenia lokalizacji wykonania zdjęcia,

3.2.2. jakość zdjęć powinna umożliwiać ich publikację na facebook’u (zalecane: przestrzeń kolorów sRGB, długość dłuższego boku 2048 px, rozdzielczość 72dpi, format jpeg),

3.2.3. nadesłanie zdjęcia/zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się autorem zdjęcia/zdjęć i wyraża zgodę na jego/ich publikację na facebook’owym fanpage’u powiatu krakowskiego (patrz: punkt 4 regulaminu) lub że posiada się zgodę autora na publikację i udział w konkursie.

  1. Nadsyłane zdjęcia będą sukcesywnie, w miarę nadsyłania w ciągu miesiąca, umieszczane na facebook’owym fanpage’u powiatu krakowskiego, z wyłączeniem zdjęć nienadających się do publikacji (o niskiej jakości technicznej, przedstawiające motywy uchodzące za gorszące, obraźliwe czy nieobyczajne).
  2. Zdjęcia nadesłane w ciągu każdego miesiąca trwania konkursu podlegają ocenie komisji konkursowej, która zbierać się będzie w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca.
  3. Komisja konkursowa wybierze zdjęcie – zwycięzcę miesiąca. Zwycięzcą może być więcej niż jedno zdjęcie. Kryteria oceny zdjęć: jakość zdjęcia, pomysłowość kadru, humor.
  4. Osoba zgłaszająca zwycięskie zdjęcie zostanie nagrodzona zestawem gadżetów powiatu krakowskiego. Nagrody będą do odbioru w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie (al. Słowackiego 20 w Krakowie, p. 313 lub 311) w godzinach pracy urzędu: pn 9-17, wt-pt 7.30-15.30.
  5. Nagroda będzie do odbioru przez miesiąc od dnia wysłania powiadomienia mejlem zwrotnym na adres, z którego przyszło zgłoszenie ze zwycięskim zdjęciem.
  6. Podstawą do wydania nagrody będzie podanie adresu mejlowego, z którego przyszło zgłoszenie ze zwycięskim zdjęciem.
  7. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kamiński, tel. 604 463 503, kkaminski@powiat.krakow.pl.