Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 103/2019 Starosty Krakowskiego z dnia 9 września 2019r.
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy