Powiat Krakowski w trybie pilnym dokonał remontu dachu budynku w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Budynek podczas ulewnych deszczy był kilkukrotnie zalewany, co uniemożliwiało prowadzenie zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta z Radwanowic. Remont został wykonany przez firmę „PIOTREX” Piotr Kądzioła z Brzeźnicy w okresie od 5 sierpnia do 5 września 2019 roku za kwotę 43000 zł. brutto.

Odbioru dokonał wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk wraz ze służbami Starostwa Powiatowego w Krakowie i przedstawicielami Fundacji Brata Alberta z Radwanowic.