W ostatnich latach na świecie (także w Polsce), znacznie osłabło poczucie bezpieczeństwa. Sytuacje kryzysowe pojawiają się również w szkole, często są nieuniknione.
Istnieje uzasadniona potrzeba zarządzania sytuacją kryzysową w szkole w aspekcie stylu kierowania, podziału zadań, przyjętych procedur prawnych i komunikacyjnych.

To skłoniło Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie do zorganizowania konferencji we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów na temat: „Szkoła i placówka oświatowa w sytuacjach kryzysowych” odbyła się w budynku Starostwa przy al. Słowackiego 20 w dniu 30.09.2019 r.

W ramach programu konferencji odbyły się wykłady: „Sytuacje kryzysowe w szkołach. Procedura kontaktu z mediami”, „Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły/placówki”, „Kryzys w rodzinie” oraz „Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych. Najnowsze przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa”.

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy zdają sobie sprawę z konieczności przygotowania się do działań w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia o szerokim zasięgu, które może mieć miejsce w środowisku szkoły/placówki lub w niej samej. Jednak niezbędne jest ciągłe przypominanie o konieczności udoskonalania i przestrzegania procedur, zapoznawania z nimi całych środowisk szkolnych, ciągłego ich udoskonalania , dostosowywania do warunków i potrzeb.