Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Konsultacje będą trwały w okresie od 7 do 18 października 2019 r. W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na załączonym formularzu:
– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20
– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu z załączeniu.

Uchwała
Zarządzenie
Załącznik do zarządzenia
Formularz do zarządzenia
Projekt programu współpracy na rok 2020
Załącznik do projektu programu współpracy na rok 2020