W środę, 9 października, przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanego boiska.Wśród gości uroczystości byli, m. in.: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbieta Duda oraz Ireneusz Raś, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie w osobach: Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki, wicestarosty Arkadiusza Wrzoszczyka, członka Zarządu Tadeusza Nabagło, przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Goraja, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Marka Piekary, przewodniczącej Komisji Edukacji Publicznej Janiny Greli, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidii Pycińskiej, dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie Izabeli Wróblewskiej-Mółki oraz głównej specjalistki ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Krakowie Marii Bochnak

Inwestycja powstała w ramach zadania (zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”): Przebudowa i remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów. Efektem zadania jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej z wykorzystaniem granulatu SBR z recyklingu o wymiarach 25,10 m x 45,00 m i powierzchni 1129,50 m2.

Złożone zostały wnioski o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019 oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS.

Przyznano dofinansowanie z Sejmiku Województwa Małopolskiego (dotacja celowa) w ramach programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS – kwota dofinansowania wynosi 115 000,00 zł oraz Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska – Program lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019 w kwocie 341 600,00 zł.

Łącznie koszty realizacji zadania wyniosły:

Z dofinansowań – 456 600,00 zł

Ze środków powiatu – 192 400,00 zł

Razem: 649 000,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma PROVOL Sp. z o.o. Sp. k., która zrealizowała prace w przeciągu 60 dni. Prace objęte są 120-miesięczną gwarancją.