We wtorek, 8 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację na rynku pracy Powiatu Krakowskiego, przedstawiono inicjatywy Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego zrealizowane w III kwartale 2019 roku i plan zamierzeń na IV kwartał. Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania planu finansowego Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla Powiatu Krakowskiego w 2019 roku.