W dniach 17 i 18 października br. Starosta Krakowski Wojciech Pałka, wraz z Sekretarzem Powiatu Krakowskiego Mirosławem Golanką gościli z krótką wizytą w powiecie monachijskim. W ramach wizyty Starosta Krakowski spotkał się ze swoim monachijskim odpowiednikiem, Christophem Göbelem. Rozmowy dotyczyły formuły dalszego partnerstwa między powiatem krakowskim a monachijskim, kwestii komunikacji publicznej w powiatach oraz wymiany doświadczeń na temat zarządzania starostwami powiatowymi. Po spotkaniu Starosta oraz Sekretarz odwiedzili tereny dawnego obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie złożyli wieniec kwiatów.

Następnego dnia goście odwiedzili artystów z dwóch zaprzyjaźnionych powiatów, którzy brali udział w warsztatach artystycznych w siedzibie NaturFreunde Würmtal e.V. w Planegg. Wieczorem wzięli natomiast udział w wernisażu wystawy “Zgoda czy spór?” (“Harmonie oder konflikt?”) zaprezentowanej w pomieszczeniach starostwa powiatowego w Monachium. Wystawa, która gościła w Czeladzi w grudniu zeszłego roku oraz w klasztorze w Hebdowie w lecie 2019 roku będzie prezentowana w budynku przy Mariahilfplatz 17 do 11 listopada br.

Współpraca między powiatem krakowskim i powiatem monachijskim rozpoczęła się w 1999 roku dzięki kontaktom Niemieckiego Związku Powiatów i Związku Powiatów Polskich, w którego Zarządzie była Renata Godyń-Swędzioł, ówczesna starosta krakowski. Powiat monachijski zadeklarował wówczas pomoc w tworzeniu struktury administracyjnej w nowych polskich powiatach, a propozycja współpracy została złożona Starostwu Powiatowemu w Krakowie. Starosta monachijski Heiner Janik wraz z Zarządem przybył do Krakowa na zaproszenie starosty krakowskiego, aby po raz pierwszy zaprezentować powiat i omówić sprawy dotyczące współdziałania. Kolejne spotkania władz powiatów stworzyły forum wymiany doświadczeń i współpracy w naturalnych obszarach zainteresowań obu samorządów. Przełomowym momentem współpracy był rok 2001, kiedy to po powodzi starosta monachijski zorganizował zbiórkę pieniędzy i przekazał powiatowi krakowskiemu czek na kwotę 1.070.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dotkniętym kataklizmem mieszkańcom.

Formalne kontakty powiaty rozpoczęły w dniu 7 kwietnia 2003 roku wraz podpisaniem umowy o partnerskiej współpracy, w której strony zobowiązały się do:

  • współpracy we wszystkich dziedzinach, a szczególnie: wymiany między młodzieżą, uczniami szkół średnich i grup młodzieżowych, wymiany związków sportowych, amatorskich zespołów artystycznych, jak również wymiany w zakresie oświaty, literatury i sztuki,
  • wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinach: organizacji i funkcjonowania lokalnego samorządu, szkolnictwa, opieki socjalnej, działalności organizacji społecznych i zawodowych oraz
  • zapoznawania mieszkańców obu powiatów z problemami gospodarczymi i społecznymi powiatu partnerskiego.

Postanowienia umowy o partnerskiej współpracy są konsekwentnie przez powiaty realizowane, a żywe kontakty owocują każdego roku imponującą liczbą wspólnych projektów.