Zachęcamy dzieci do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym “Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna – Rodzinne historie” i V edycji Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego.

Celem konkursu jest:
– rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci,
– zachęcanie dzieci do pogłębiania wiadomości o swojej okolicy,
– pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
– doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– promowanie twórczości dziecięcej.

Więcej informacji w regulaminie – tutaj.