W sobotę 23 listopada 2019 roku w remizie OSP Przeginia odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przegini przy współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” przy KM PSP w Krakowie. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród krwiodawców. Do oddania krwi zgłosiły się 54 osoby z terenu powiatów krakowskiego, olkuskiego i chrzanowskiego. Ostatecznie 38 osób oddało krew, co dało łącznie 17 100 ml tego cennego płynu. Po zakończeniu akcji na wszystkich krwiodawców czekał słodki poczęstunek i upominki ufundowane przez starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę. Krew trafiła do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akcja krwiodawstwa jest organizowana przez strażaków OSP w Przegini cyklicznie – dwa razy w roku. Już teraz strażacy zapraszają na kolejną akcję która odbędzie się 29 lutego 2020r.

Akcja została objęta honorowym patronatem przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę, starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę oraz  wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasza Gwizdałę.