19 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omówiono stan przygotowania instytucji, służb, straży oraz innych podmiotów do funkcjonowania w sytuacjach ekstremalnych warunków zimowych. Służby przekazały także informację dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie ferii zimowych, szczególnie w budynkach gdzie będą przebywały dzieci. Podczas posiedzenia przyjęto plan pracy i plan finansowy na 2020 rok. W wolnych wnioskach starosta krakowski Wojciech Pałka przedstawił nowego komendanta Straży Granicznej w Balicach którym został mjr Winicjusz Tęczar.