Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 28 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, bocheńskiego oraz brzeskiego.

Więcej informacji