Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w dniu 20 listopada na  obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz.

Komunikat