Wczoraj w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły Falenty w podwarszawskim Raszynie-Falentach odbyło się Seminarium podsumowujące XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Z dumą informujemy, że założenia do projektu scalenia gruntów w miejscowości Przeginia, gmina Jerzmanowice-Przeginia zajęły II miejsce w XLIII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych! Nagrodzone prace zostały opracowane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na zlecenie Starosty Krakowskiego.

Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnili swoją obecnością: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich i prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Walo, Główny Geodeta Kraju prof. PW dr hab. inż. Waldemar Izdebski oraz przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych i dyrektor Mazowieckiego biura Geodezji i Terenów Rolnych mgr inż. Edward Głażewski.

Dyplomy za zajęcie II miejsca odbierali: dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Robert Łoś oraz zastępca dyrektora ds. technicznych, a jednocześnie kierownik zespołu opracowującego nagrodzony projekt Jarosław Taszakowski. Natomiast w imieniu Starosty Krakowskiego dyplom odebrał członek Zarządu Tadeusz Nabagło w towarzystwie wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasza Gwizdały.

 

opis projektu scalenia gruntów we wsi Przeginia: https://powiat.krakow.pl/scalenie-przeginia/